Čištění fasád budov v Praze

Čištění fasád budov a odstraňování graffiti v Praze a dalších městech České republiky

Čištění fasád budov a odstraňování graffiti v Praze a dalších městech České republiky | Blog. Čištění fasád budov v Praze našimi profesionály A1 šetří materiální i lidské zdroje. Tato služba nejenže zachovává atraktivitu budovy, ale v mnoha případech také umožňuje odložit kosmetické opravy. Čištění a mytí fasád je možné pomocí vyhřívaných vysokotlakých strojů s přídavkem alkalických čisticích prostředků nebo vysokotlakých parních generátorů. Čištění fasád budov zahrnuje nejen odstranění atmosférických nečistot, ale také odstranění nátěrů, různých nápisů, starých omítek a výkvětů z vnějších povrchů.

Seznam hlavních typů čištění a mytí fasád

Odstranění vodního kamene na fasádách v Praze nebo Brně. Odstraňování vodního kamene je dnes jednou z nejžádanějších služeb při údržbě fasád. Především je nutné udržovat fasády budov v přijatelném stavu a předcházet jejich poškození. Odvápnění cihlových fasád obnovuje původní vzhled povrchu a zabraňuje znehodnocení cihly nebo kamene.

Čištění stěn od starých nátěrů

V České republice se odstraňování starých nátěrů ze stěn domů obvykle používá jako součást restaurátorského čištění před kosmetickou a větší renovací objektu. Před odstraněním starých nátěrů z fasády je nutné si ujasnit, zda se jedná o nátěry na bázi oleje nebo vody. Při čištění starých nátěrů na bázi oleje používáme jemné metody čištění, například „měkké“ tryskání. Pro čištění nátěrů na vodní bázi z fasád budov stačí použít vysokotlakou páru.

Mytí fasád budov od atmosférických znečišťujících látek

Mytí fasád budov od atmosférických škodlivin se obvykle provádí pomocí chemických čisticích prostředků s vysokotlakými parními generátory. Po důkladném umytí fasáda získá svůj původní vzhled. Chcete-li zachovat její čistý vzhled po co nejdelší dobu, důrazně doporučujeme hydrofobizaci fasády.

Odstraňování nepovolených nápisů a graffiti z fasád budov v Praze

Odstraňování nepovolených nápisů a graffiti z fasád budov je bohužel poměrně běžnou službou. Odstranění graffiti se může na první pohled zdát jako jednoduchý úkol, ale ve skutečnosti je důležité vzít v úvahu typ stavebního materiálu, na který bylo graffiti naneseno, přítomnost barvy a to, zda bylo naneseno fixem nebo sprejem. Pokud je graffiti naneseno fixem, zanechává aureolu písma, kterou lze odstranit pouze profesionálními metodami čištění. Při odstraňování graffiti se používá účinná technologie, zkušenosti a správně zvolený abrazivní materiál, který nepoškodí čištěný povrch. Hlavními metodami čištění graffiti jsou měkké tryskání s použitím různých abrazivních materiálů a vysokotlaké čištění párou.

Čištění stěn od starých nátěrů se obvykle používá při restaurátorském čištění před kosmetickými a většími rekonstrukcemi budov. Před čištěním fasády od starých nátěrů je nutné si uvědomit, na jaké bázi byly vyrobeny – na olejové nebo vodní bázi. Při čištění starých nátěrů na bázi oleje používáme jemné metody, jako je například „měkké“ tryskání. Pro čištění fasád budov od nátěrů na vodní bázi stačí použít vysokotlakou páru.

Přečtěte si také na našem blogu: Jak renovovat fasádu budovy v České republice a zlepšit její vzhled?