Studio A1-Restorations

Ve společnosti A1-Restorations se specializujeme na ochranu a restaurování historického a kulturního dědictví. Naše profesionální služby v oblasti obnovy architektonických památek pokrývají Českou republiku, Německo, Rakousko a Švýcarsko, po dohodě vyjíždíme i do dalších zemí. Vracíme nový život historickým budovám a památkám a zároveň pečlivě zachováváme jejich historickou hodnotu a jedinečnost.

Restoration of building facades

Obnova fasád budov

Naše služby

Sochání, zdobení a restaurování památek se věnujeme od roku 2014.

Sochařství

Zdobení

Naší specializací je umění

plaster-molding

Kontaktujte nás a oceníte jemnost našeho řemeslného zpracování. Používáme pokročilé technologie a jedinečné restaurátorské techniky, které nám umožňují zachovat a obnovit nádheru každého uměleckého díla. Naše pozornost věnovaná detailům a pečlivé zpracování jsou zárukou výsledku, který předčí vaše očekávání.

Zkušenosti z různých regionů Evropy

Naše dlouholeté zkušenosti s restaurováním a konzervací historických nemovitostí v celé Evropě nám umožnily jedinečný přístup a cenné zkušenosti. Ať už restaurujeme středověký hrad v České republice, majestátní kostel v Německu, jedinečnou modernistickou stavbu v Rakousku nebo historickou rezidenci ve Švýcarsku, každý projekt vnímáme jako šanci zachovat kus historie pro budoucí generace. Pozornost věnovaná detailům a vysoká kvalita zpracování Vážíme si a respektujeme historickou hodnotu každého objektu, na kterém pracujeme. Před zahájením prací provádíme podrobnou studii historie budovy a analyzujeme materiály, ze kterých byla postavena. To nám umožňuje zvolit nejvhodnější metody a materiály pro restaurování a zajistit tak vysokou kvalitu práce.